Lucky Lund kommer gerne på besøg

Få besøg af Lucky Lund, og hør designer Birgitte Lunds ideer til, hvor-
dan du skaber en ny og varm atmosfære for dine patienter og medar-
bejdere. Ring til Birgitte på 42 72 71 01 og lav en aftale.

Lucky Lund
v/designer Birgitte Lund
Dyrehavevej 159
6000 Kolding
42 72 71 01
birgitte@luckylund.dk

 

 

Kontakt